جلسه " بررسی چالش های اجرای طرح نسخه الکترونیک – ۲۸ /۱۱ /۱۳۹۹
سازمان نظام پزشکی- هیات مدیره مجمع انجمن های علمی تخصصی – انجمن های علمی تخصصی و صنفی جامعه پزشکی خراسان رضوی
مکان : سازمان نظام پزشکی مشهد 
دستورکار جلسه :
۱ -  بررسی مشکلات ، نحوه اجرایی شدن طرح نسخه الکترونیک سازمانهای بیمه گر (تامین اجتماعی و سلامت) و حذف دفترچه کاغذی 
۲ - موضوع کای حرفه ای 
مطالب مطروحه در جلسه :
 با توجه به الزام اجرای طرح نسخه الکترونیک تامین اجتماعی و حذف دفترچه کاغذی ومشکلات عدیده ای که در این طرح برای جامعه پزشکی ایجاد خواهد شد این جلسه برگزار گردید.
+ اجرای نسخه الکترونیک، طرح و سیاست ملی است که در اجرای آن هیچ شکی وجود ندارد، لیکن آنچه به وضوح مشخص می باشد این است که "الزام به اجرای طرح نسخه الکترونیک بدون در نظر گرفتن تامین هزینه هایی که برای تولید کننده ایجاد می
گردد" چالش برانگیز خواهد بود.
مشکلات در اجرای طرح نسخه الکترونیک توسط روسا و دبیران انجمن ها بیان شد و جمع بندی به شرح زیر می باشد :
۱- بلاتکلیفی برای پرداخت هزینه های این طرح (سیستم کامپیوتر پرینتر اینترنت اپراتور )- - -
۲ ـ زمان بر بودن ثبت نسخ به ویژه در مطب های شلوغ و نیروی انسانی مورد نیاز
۳ ـ قطع ارتباط کلامی با بیمار
۴ ـ تعدد سامانه های ثبت نسخ الکترونیک و مشکل اطلاع رسانی و آموزش غیرکافی و . . .
۵ ـ تامین هزینه های تولید نسخه الکترونیک (تولید توسط پزشک و یا کاربر)
۶ ـ  مشکلات عدیده در درمانگاههای سطح شهر(قطع سیستم - سرعت پایین  - تجمع مردم و عدم امکان رعایت فاصله کذاری اجتماعی  - نارضایتی مردم از تاخیر در ارائه خدمت و ... ) / با توجه به فضاهای سرپوشیده و محدود درمانی و ثبت سیستمی که -
منتج به تجمع بیماران می گردد کاملا مغایر با پروتکل های بهداشتی ابلاغی در بحران کرونا می باشد .
۷ ـ تحمیل هزینه ها توسط سازمان های بیمه به پزشکان (سازمان های بیمه گر پایه با صرفه جویی از محل عدم چاپ دفترچه کاغذی منابع مالی خود را تقویت نموده و به جای آن پزشکان باید برای تولید نسخه دوبرگی در سربرگ مطب هزینه کنند )
۸ ـ  تقریبا تمامی سازمان های مرتبط با جامعه پزشکی تمامی طرح های خود را به صورت ضربتی و تحمیلی و از جیب پزشکان می خواهند انجام دهند و در شکست تمامی این طرح های کارشناسی نشده جامعه پزشکی مقصر اصلی است .
۹ ـ  بحث تسهیلات وام به جامعه پزشکی برای خرید سیستم مورد قبول جامعه پزشکی نیست . اگر سازمانی قرار است طرح جامع اجرا کند می بایست زیر ساخت های آن از جمله سیستم را نیز تقبل کند. اگر طرح ملی است همه باید کمک کنند / تامین
تمامی هزینه ها توسط سازمان های بیمه و همت کاری گروه پزشکی در تمامی ردیف های کاری البته به صورت تشویقی و نه اجبار و الزام می تواند به پیشرفت کار کمک شایانی نماید.

۱۰ ـ  مشکلات داروخانه و مراکز تصویربرداری و آزمایشگاهها بیان شد . تامین هزینه ها اولین قدم مثبت از طرف سازمان های بیمه خواهد بود . / در داروخانه مجبور به دو نوبت تهیه پرینت هستیم : " یک پرینت برای تکنسین دارویی به منظور آماده سازی نسخه بیمار یک نوبت پرینت صورتحساب برای بیمار جهت ارائه به بیمه تکمیلی " / به عبارتی برای هر بیمار دو برگ پرینت گرفته می شود که در طولانی مدت آسیب زیاد زیست محیطی در اسراف کاغذ و هزینه تحمیلی آن خواهد شد .
۱۱ ـ در مراکز تصویربرداری به لحاظ وجود نرم افزارهای مختلف شرایط کاری دشوارتر می باشد . با این که استقرار کامل این طرح کمک شایانی به اقتصاد سلامت خواهد نمود و از هزینه های القائی و غیر ضروری و پرتکرار جلوگیری خواهد شد اما این طرح
بزرگ ملی ، زمان بیشتر و کار کارشناسی و فنی تر مورد نیاز می باشد . اما در حال حاضر بار هزینه ها از سمت سازمان های بیمه به جامعه پزشکی منتقل شده است .
۱۲ ـ  این که سازمان های بیمه اعلام کرده اند در صورت ثبت نسخه الکترونیکی پرداخت بیمه ها به روز خواهد بود خیلی قابل تداوم واعتماد نیست .این امتیاز و تشویق محسوب نمی شود چون قبلا هم وظیفه شان بوده و از انجام وظیفه تخطی کرده اند . باید قبلا هم اینگونه عمل می کردند تا جامعه پزشکی برای مطالبات با تاخیر یکساله خود پیگیری نکند .
۱۳ ـ  تظمینی وجود ندارد که پس از تثبیت نسبی طرح باز هم پرداخت ها به روز باشد . سازمان های بیمه مکرر عدم پایبندی به تعهدات خود را در کارنامه کاری شان ثبت دارند.
۱۴ ـ  البته در مورد مزایای این طرح و اجرای آسان آن نیز دبیر محترم انجمن متخصصین زنان و زایمان توضیحات خود را بیان نمودند.
۱۵ ـ این مورد هم بیان شد که نسخه الکترونیک اهرم فشار سازمان های بیمه گر پایه در آینده خواهد بود به راحتی می توانند با افرادی قرارداد منعقد کنند که در این طرح ورود پیدا کرده اند و به مرور حتی نسخه ای که برای بیمه شده آزاد می نویسیم نیز
در داروخانه و .... مورد قبول نباشد و محترمانه لغو مضاعف نمایند .
در مورد نسخه الکترونیک ریاست سازمان توضیحاتی را ارائه نمودند :
۱۶ ـ در جلسات مکرری که با گروههای محتلف جامعه پزشکی - هیات مدیره مجمع انجمن ها  - دانشگاه  - سازمان های بیمه گر پایه انجمن های علمی تخصصی و صنفی  -کمیسیون تعرفه و بیمه سازمان برگزار کرده ایم و در جلسه شورای عالی سازمان نظام 
پزشکی نیز مطرح شده است و مکاتبات عدیده با ادله علمی و فنی با تمامی مراجع ذیربط و یا تاثیرگذار انجام شده است در نهایت سازمان های بیمه در جلسه مشترکی که در محل سازمان با حضور سازمان های بیمه گر پایه دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد اعلام کردند که : "تخصیص هزینه برای ایجاد نسخه الکترونیک خارج ازاختیارات در سطح استان می باشد . / پیگیری برای تامین بخشی از هزینه ها در حال انجام می باشد . /خواسته های جامعه پزشکی به سازمان مرکز منعکس خواهد شد ."

۱۷ -  بنابراین جامعه پزشکی است که می بایست در این مورد تصمیم نهایی را بگیرد .
با همین شرایط ناعادلانه با تقبل هزینه ها وارد طرح شده و دم نزند .
و یا بدون انجام استحقاق سنجی ، از بیمه شدگان تعرفه آزاد دریافت کند و نسخه را در دفترچه و یا در صورت نداشتن دفترچه در سربرگ مطب بنویسید .
ضمن این که دریافت هزینه نسخه الکترونیک را دنبال کند .
۱۸ -  در مورد هزینه های جاری از جمله : " نیروی انسانی مورد نیاز برای تبدیل نسخه دست نویس پزشک به نسخه الکترونیک در محل مطب" و با توجه به کارشناسی های انجام شده و اخذ استعلام قیمت از شرکت های فعال در حوزه خدمات الکترونیک پزشکی در صورتی که یک نسخه کاغذی بخواهد به الکترونیک تبدیل شود نیاز به حضور کاربر مسلط به نسخه خوانی و نیز آشنا به کامپیوتر در تمامی مدتی است که پزشک در مطب حضور دارد . لذا با لحاظ کردن هزینه های مربوط به تجهیزات و تامین
نیروی انسانی مورد نیاز برای تبدیل نسخه الکترونیک به دستی به طور متوسط برای هر بیمار مبلغی حدود ۱۲ تا ۱۵هزار تومان هزینه به همراه دارد .
۱۹ - درصورتی که قرار باشد به صورت استاندارد و نسخه توسط خود پزشک معالج به نسخه الکترونیک تبدیل گردد با توجه به گرانتر بودن ساعت کار پزشک این رقم بطور قابل توجهی هزینه تمام شده را افزایش می دهد . لذا برای اجرای جامع و همه گیر و تثبیت طرح نسخه الکترونیک می بایست منبع پرداخت هزینه های مترتب بر آن مشخص وپرداخت گردد.
۲۰ -  از آن جایی که حذف دفترچه های درمانی و نسخه های کاغذی منتج به صرفه جویی در هزینه های مستقیم مانند : "صرفه جویی در مصرف کاغذ و هزینه های چاپ ، انبار و نگهداری نسخ کاغذی" و ازهمه مهمتر هزینه های غیر مستقیم که ناشی ازمدیریت صحیح بحث درمان بیماران می گردد و همچنین تقویت سازمان های بیمه گر خواهد شد، پیشنهاد شد مبلغ معادل حداقل ۱۲ هزار تومان مازاد بر تعرفه معمول ویزیت برای نسخی که بصورت الکترونیک تولید می گردد از طرف سازمان بیمهتامین اجتماعی در نظر گرفته شود .
۲۱ -  با عنایت به مطالب پیش گفت، زمان بر بودن استقرار سیستم، نیاز به برگزاری آموزش های لازم در این خصوص، بایستی در خصوص الزام و اجباری بودن اجرای طرح تجدیدنظر صورت پذیرد و با شیب ملایم پیش برده شود.
۲۲ -  با توجه به این که متوسط هزینه اعلام شده از طرف شرکت برای تولید نسخه الکترونیک ممکن است مورد نظر انجمن ها نبوده ودر برخی از رسته ها همانند متخصصین داخلی کودکان پزشکان عمومی نیازمند صرف وقت بیشتر و هزینه بالاتری باشد از 
روسا و دبیران انجمن ها انتظار است که هزینه تولید نسخه الکترونیک در مطب به ازای هر بیمار را به طور میانگین اعلام نمایند
در مورد کای حرفه ای و فنی به شرح زیر بحث و تبادل نظر شد .
 به تقسیم ناعادلانه ۸٪ سرجمع متمم در نیم سال دوم ۱۳۹۹ اعتراض شد .
 افزایش در حق حرفه ای به طور واضح و شفاف صورت نگرفته و قابل پذیرش نیست .
 هزینه های پنهان( سرمایه عمر)در اخذ مهارت لازم برای ارائه خدمات که در محاسبات تعرفه و مالیات و ... مدنظر قرار نگرفته است بحث و تبادل نظر شد .
 در حال حاضر ارقام حق حرفه ای و ویزیت موجود در بخش خصوصی به عنوان تنها راه معیشت جراحان و پزشکان هیچ تناسبی با هزینه های زندگی ندارند و در بخش دولتی و عمومی به معنی بیگاری مطلق می باشد
 در مورد کای حرفه ای و کای فنی در مراکز علوم آزمایشگاهی توضیحات کامل ارائه شد . / افزایش چند برابری تجهیزات - هزینه  پشتیبانی و تعمیرات و نگهداشت دستگاهها-  اجبار در خرید به روز اقلام مصرفی و تجهیزات که قبلا به صورت پرداخت نقدی بخشی از هزینه ها و سپس با اقساط پرداخت می شد و ... مشکلات عدیده است که همکاران علوم آزمایشگاهیی با آن مواجه می باشند .
 به بخشی از هزینه های مطب نیز اشاره شد : "
۱ - هزینه اجاره مطب
۲  - هزینه حقوق و بیمه یک و نیم نفر پرسنل در ماه به میزان۱۵ ماه
۳  - هزینه آب و برق و گاز و اینترنت شارژ ساختمان
۴ - هزینه اقلام مصرفی پزشکی ، اداری و رفاهی
۵ - هزینه استهلاک اقلام غیر پزشکی
۶ - هزینه استهلاک اقلام پزشکی
۷ - مالیات
۸  - هزینه جرائم قضایی
۹ - هزینه ایاب و ذهاب به محل های کار
۱۰ - هزینه های عوارض شهرداری ، پسماند و ...
۱۱ - هزینه های حق عضویت ها و آموزش اجباری و تمدید پروانه و ......
مقرر شد :
۱ -  روسا و دبیران محترم انجمن های علمی تخصصی و صنفی ضمن اطلاع رسانی به اعضای محترم هر انجمن در اسرع وقت ( حداکثر دوشنبه ۱۱/ ۱۲/ ۱۳۹۹ ) هزینه های مربوط به تولید نسخه الکترونیک به ازای هر بیمار (میانگین برآورد) را به سازمان نظام
پزشکی مشهد ارسال کنند .ا
۲ - براساس هزینه های اعلام شده توسط انجمن ها برای جمع بندی و اعلام نظر نهایی جلسه مشترک سازمان و هیات مدیره مجمع انجمن های علمی تخصصی و صنفی برگزار شود .
۳ ـ انجمن های علمی تخصصی و صنفی نظرات کتبی خود در مورد کای فنی و حرفه ای را در اسرع وقت به سازمان نظام پزشکی مشهد اعلام نمایند .
۴ ـ  سازمان نظام پزشکی مشهد جمع بندی نظرات انجمن ها را به شورای عالی سازمان نظام پزشکی منعکس و موضوع را پیگیری نماید .
ورود به سایت
* ضروری
گل واژه های تشکیلاتی
انتشارات
آمار بازدید سایت
  • کل بازدید : 545584
  • بازدید امروز : 142
  • بازدید دیروز : 167
  • بازدید این ماه : 504
  • بازدید ماه قبل : 6909