آدرس دبیرخانه جامعه جراحان خراسان:
مشهد بلوار سجاد ٬حامد جنوبی 9 ٬ سازمان نظام پزشکی طبقه چهارم ٬ اتاق دبیرخانه جامعه جراحان 

تلفکس: 6025089-0513

پست الکترونیک:  info@iras-khorasan.org


درصورت تمایل میتوانید از فرم زیر جهت ارسال پیام استفاده کنید.
* ضروری